Cristall Quàntic portada

Teràpia Quàntica: Curació instantània a distància

Energia Quàntica

Energia Quàntica

L’Energia Quàntica és una energia que va més enllà de l’energia còsmica dual, que es caracteritza per la polaritat. En canvi, l’Energia Quàntica prové del Camp Quàntic. En aquest camp no existeix la polaritat, ni l’espai, ni el temps. A aquest espai resideix una meravellosa energia de molt alta vibració. I aquí és on està instaurada “La Font Creadora”, “La Font Divina”, el Tot.

Avui dia, fa només unes dècades que s’ha descobert i demostrat que existeix el que anomenem Física Quàntica i Camp Quàntic. Però hi ha personatges històrics que ja sabien d’aquesta existència. Un exemple és Hermes Trismegist, filòsof egipci que molts anys abans de Crist ja deia que una simple pedra estava en continu moviment, que tenia vibració. Ell va ser el creador d’una filosofia, que avui dia s’anomena Filosofia Hermètica o Hermetisme. Personalment considero que l’Hermetisme és el mateix que la moderna Física Quàntica.

Energia Quàntica

Teràpia Quàntica

La Teràpia Quàntica , basada en la Curació Quàntica, utilitza l’energia d’aquest Camp Quàntic per a sanar qualsevol tipus d’afeccions, sigui a nivell energètic, a nivell emocional, mental o físic.

Aquest tipus de teràpia tant es pot realitzar presencialment com a distància. La raó és que al Camp Quàntic no existeix ni espai ni temps. Tant es pot fer una sanació a un veí com a una persona que està a l’altra banda del món. El resultat i la feina és el mateix.

Quan es realitza una sanació, el que fem és transmetre aquesta energia a la persona tractada, arrossegant tota energia densa, de baixa vibració, i substituint-la per aquesta d’alta vibració, podent treballar qualsevol afecció a qualsevol nivell.

A les sessions de Teràpia Quàntica a distància hi incloem l’equilibrament de chakres.

Equilibrament de chakres

Equilibrament de Chakres

Els chakres són centres energètics i la seva funció es distribuir l’energia a diferents parts del cos. Tenim 7 chakres principals a nivell físic, i cadascun d’ells regeix una part del cos per aportar-hi l’energia, tant còsmica com la generada pels aliments.

Aquests chakres, quan estan en equilibri, distribueixen correctament l’energia arreu del cos. Però també es poden desequilibrar a través de pensaments negatius, actituds no positives, emocions negatives o shocks emocionals.

Un o varis chakres desequilibrats pot comportar a la persona problemes emocionals, mentals, físics i evidentment, energètics.

A través de la Teràpia Quàntica es pot restablir l’harmonia d’aquests chakres.

Teràpia Cristall Quàntic - Quàntica + Chakres + Cristalls

Teràpia Cristall Quàntic

Els cristalls i minerals, especialment les pedres precioses i semiprecioses, emmagatzemen al seu interior una energia amb propietats curatives. Només al món dels minerals podem trobar una vibració constant, que no s’altera.

Si a l’equilibrament de chakres a través de la Teràpia Quàntica li afegim l’acció dels minerals, es produirà un potent restabliment energètic.

Un chakra desequilibrat indica la presència d’energies discordants que no permeten l’aportació energètica adequada a la zona que regeix. Amb l’ajuda de les vibracions constants dels minerals, el chakra en qüestió va ordenant aquesta energia fins a assolir l’equilibri.

Hi ha molts tipus de minerals i cadascun té una sèrie de propietats que el diferencien dels altres. Per aquest motiu, en funció del problema de cada persona utilitzarem el que sigui més beneficiós per eliminar la causa.

La Teràpia Cristall Quàntic és el resultat de la sinergia de la Teràpia Quàntica i l’Equilibrament de chakres amb les propietats curatives dels minerals.

Sessions de Teràpia Quàntica a distància!

Últims articles del Blog

Chakres: centres energètics

Els chakres , segons la tradició vèdica de la Filosofia Hindú, són centres energètics. La seva funció és distribuir i regular l’energia vital a diferents parts del cos humà. Els humans tenim 7 chakres principals, ubicats a diversos punts alineats … Més

Filosofia Hermètica

Filosofia Hermètica i Física Quàntica són dues perspectives molt distants cronològicament, que han desenvolupat una sèrie de principis o lleis que es poden considerar coincidents. Per una banda, la formulació i acceptació de la Física Quàntica i les seves lleis … Més

Pin It on Pinterest

Traduir »