Què és la Física Quàntica?

Física quàntica

La Física Quàntica es defineix com la branca de la física que s’ocupa d’estudiar i explicar el comportament a nivell microscòpic dels àtoms i de les partícules subatòmiques i elementals. També coneguda com a Mecànica Quàntica o Teoria Quàntica, les seves lleis estan basades en probabilitats, trencant amb tots els esquemes establerts en la Física Clàssica.

Física Clàssica

La Física Clàssica és la ciència que s’ocupa d’estudiar i predir el comportament dels objectes macroscòpics que ens envolten mitjançant lleis matemàtiques. Gràcies a la Física Clàssica podem predir amb exactitud la velocitat d’un avió, l’òrbita de la lluna o quina és la gravetat a Júpiter. La seva principal característica és que és una ciència determinista, és a dir, es pot calcular amb exactitud valors com la velocitat o posició d’un objecte i per tant la seva trajectòria.

Física Quàntica

Per una altra banda, la Física Quàntica s’ocupa d’estudiar el comportament d’objectes microscòpics com els àtoms, electrons, quarks o fotons. A aquest nivell microscòpic les lleis de la Física Clàssica no serveixen, ja que són incapaces de predir el comportament d’aquestes partícules, sent la seva principal característica la indeterminació de valors com la posició o velocitat d’una partícula.

Per això la principal diferència de la Física Quàntica respecte a la Física Clàssica és que aquesta última és una ciència determinista i la primera és probabilística.

Al següent article donem detalls dels orígens i dels precursors de la Física Quàntica.

A nivell microscòpic les partícules fonamentals com els electrons o els fotons es comporten d’una manera estranya, desconcertant i màgica, entrant en conflicte amb la concepció que tenim de la nostra realitat.

A continuació trobareu alguns exemples dels peculiars fenòmens descoberts per la Física Quàntica, que qüestionen els conceptes de matèria i espai-temps.

Fenomen de Superposició

El Fenomen de Superposició ens indica que un electró pot estar al mateix temps present a casa teva, al pic més alt de l’Everest o a la superfície de Júpiter. És a dir, una partícula està present en molts llocs alhora amb diferents probabilitats sempre quan no sigui observada.

Superposició quàntica
Fenomen de Superposició Quàntica

Fenomen d’Entrellaçament

El Fenomen d’Entrellaçament ens indica que un electró que es troba al nostre ordinador pot estar entrellaçat amb un altre electró ubicat en un planeta distant a 400 anys llum. Quan modifiquem l’estat d’algun dels electrons l’altre canvia instantàniament.

Entrellaçament Quàntic
Fenomen d’Entrellaçament Quàntic

Efecte Túnel

L’Efecte Túnel ens afirma que un electró pot travessar en ocasions murs o parets primes d’energia com si fos un fantasma. Això es deu a la dualitat ona-partícula que confirma la Mecànica Quàntica. És a dir, que un electró és simultàniament una ona i una partícula a nivell potencial i es pot comportar com una o altra quan finalment es materialitza.

Efecte Túnel Quàntic
Efecte Túnel Quàntic

Efecte Observador

Un altre fenomen molt impactant és l’Efecte Observador, segons el qual el simple fet que algú estigui observant condiciona el comportament de les partícules.

«Observar alguna cosa, la canvia.»

Werner Heisenberg

Conclusions de la Física Quàntica

Segons la Física Quàntica, tot el que considerem matèria està format per àtoms, que estan composats per un 99,99999 % d’energia i d’un 0,00001% de matèria. És a dir, que la realitat física no es composa de matèria, sinó de camps energètics i de freqüència d’informació. Els electrons existeixen com una infinitat de possibilitats o probabilitats en un camp invisible d’energia que s’anomena Camp Quàntic. Potencialment són “tot” i “res” fins que són observats, manifestant-se aleshores a l’espai-temps.

Per tant, les partícules subatòmiques poden existir de forma simultània en una infinitat de llocs possibles, i es manifesten a la nostra realitat quan la nostra ment hi intervé, creant una de tantes realitats possibles.

Matèria i ment

Aquests descobriments revelen un lligam intrínsec entre ment i matèria. Demostren que la ment subjectiva provoca canvis perceptibles al món físic objectiu.

«No hi ha matèria com a tal – la ment és el màtrix de tota matèria.»

Max Planck

Com podeu comprovar, la Física Quàntica transcendeix el materialisme de la Física Clàssica, qüestiona la nostra concepció de la realitat i obre la porta a tota mena de processos i fenòmens que fins ara s’havien considerat màgics, miraculosos o impossibles. Entre ells podem comptar-hi la curació instantània a través de la Curació Quàntica. Ara només cal obrir la ment a aquestes possibilitats sense límits!

«Tot el que anomenem real està fet de coses que no es poden considerar reals.»

Niels Bohr

Si voleu aprofundir més en el tema, trobareu més informació a l’article Història de la Física Quàntica. Després també podeu explorar els interessants paral·lelismes amb perspectives ancestrals com la Filosofia Hermètica.

Fonts:

Definició de Física Quàntica a la Wikipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A0nica_qu%C3%A0ntica

http://www.quees.info/que-es-la-fisica-cuantica.html

https://lamenteesmaravillosa.com/la-mente-cuantica-como-podemos-transformar-nuestra-realidad/

4 Responses

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *